lofo-mauvondel

BIN

Hoe aansluiten bij een buurtinformatienetwerk (bin)?

Wil je bijdragen aan een veilige en leefbare buurt? Dan is het buurtinformatienetwerk misschien een oplossing.

 

Wat is een bin?

Het is een samenwerkingsverband tussen burgers van een bepaalde wijk en hun lokale politie met de bedoeling informatie uit te wisselen. De lokale politie heeft jullie extra ogen en oren nodig om criminaliteit gepast aan te pakken.

 

Wat is het doel van een bin?

 • Het veiligheidsgevoel verhogen
 • De sociale samenhang in de wijk versterken
 • De criminaliteit voorkomen (inbraken, verdachte personen opmerken, schade aan voertuigen enz…)

 

Een aantal duidelijke afspraken:

 • Het BIN heeft enkel kans op slagen bij het bestaan van een lokaal draagvlak (bv buurtcomité, straatfeesten,…)
 • Het BIN is steeds een duidelijk afgebakend gebied met volledige straten
 • Het minimum aantal aangesloten woningen is 50, het maximum is 350
 • De BIN-leden nemen steeds rechtstreeks contact op met de politie om verdachte situaties te melden en niet met de BIN-coördinator ( ook niet BIN-leden mogen contact opnemen met de politie indien ze verdachte handelingen willen melden)
 • Het BIN geniet GEEN-voorkeursbehandeling ten opzichte van andere burgers. Het is enkel een manier om de communicatie tussen de betrokken partijen beter te laten verlopen
 • De feedback die u van de politie ontvangt, is steeds met respect voor het beroepsgeheim waaronder zij valt
 • De telefoonnummers van de BIN-leden worden enkel gebruikt in het kader van de BIN-werking met respect voor de wet op de privacy
 • Enkel de politie beslist om het BIN op te starten (= dringend telefoonboodschap aan de BIN-leden sturen)

 

Noodnummers politie 101

Noodnummers ambulance en brandweer 112